Všetko pre Vašu firmu

Všetko pre Vašu firmu

Spoločnosť MAIN-3H GROUP si váži Váš záujem o obsah tohoto web servera a rešpektuje Vaše súkromie. Spoločnosť MAIN-3H GROUP si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných dát, ktoré osobne poskytnete, alebo sú zozbierané počas návštevy tohoto web servera. Spoločnosť MAIN-3H GROUP nepreberá žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov poskytnutých web serverom tretej strany, na ktoré z tohoto web servera existujú prepojenia.

Prosíme Vás, aby ste vzali na vedomie, že World Wide Web je verejne prístupná sieť. Vami poskytnuté osobné informácie môžu byť počas prenosu a uchovávania neoprávnene získané a použité inými stranami. Spoločnosť MAIN-3H GROUP nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie neoprávnene získaných osobných informácií. Poskytovanie osobných informácií je preto na Vaše vlastné riziko.

Údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci tohoto web servera použije spoločnosť MAIN-3H GROUP len pre svoje interné účely a nebudú z nášho rozhodnutia poskytnuté tretej strane.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.