Všetko pre Vaše ľudské zdroje

Všetko pre Vaše ľudské zdroje

Spoločnosť poskytuje personálne poradenstvo. Sprostredkováva pracovné miesta pre záujemcov o zamestnanie a potencionálnych kandidátov pre zamestnávateľov. Poskytuje služby Agentúry dočasného zamestnávania (personálny lízing).

personálne poradenstvo, sprostredkovanie práce, personálny lízing

02.marca 2012 ... piatok

Spustená maďarská mutácia stránky